Sentrum Campus er et senter for alle som er glad i bevegelse. Vårt hovedfokus er funksjonell trening. Denne type trening vil gjøre deg sterkere, bedre kondisjonen og gi deg økt balanse. Ditt hjerte, din hjerne og dine muskler vil utvikles, uavhengig av kjønn og alder. Funksjonell trening er både utfordrende og gøy. Risikoen for muskel-og skjelettrelaterte plager vil reduseres betraktelig.  Å trene funksjonelt vil gjøre deg bedre rustet i hverdagen til å takle alt fra bratte skogstier til dekkskift på bilen. Det gir energi og en økt følelse av velvære. Funksjonell trening er medisin.

Book time

Timeplan

Grupper


Kontakt oss i dag for medlemsskap!