Sentrum Campus sine sikkerhets- og trivselsregler

For at Sentrum Campus skal være en hyggelig plass for alle å trene på ber vi alle våre besøkende sette seg inn i reglene.

Sikkerhetsregler
 • Medlemmet skal alltid bruke brikken ved ankomst til senteret
 • Medlemmet skal følge instrukser gitt av Sentrum Campus-ansatte
 • Medlemmet skal benytte innesko for trening, samt kle seg i treningstøy
 • Barn har ikke adgang til treningsstudio, saler eller garderober før fylte 13 år. Før fylte 18 skal medlemmet ha underskrift av foreldre. Kun medlemmer har tilgang til senteret og kan oppholde seg i senteret.
 • Kun Sentrum Campus-ansatte får instruere og trene medlemmer
 • Gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personalet eller ringe nødnummer i nødstilfeller
Trivselsregler
 • Medlemmet skal alltid opptre høflig og vise hensyn og aldri diskriminere andre personer som er på Sentrum Campus
 • Utesko skal settes plasseres på henviste plasser på eget ansvar
 • Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Kle deg anstendig. Det vil de andre som trener sette pris på
 • Utstyr vaskes av og ryddes alltid tilbake på riktig plass etter bruk
 • Fotografering eller filming av andre medlemmer eller ansatte uten samtykke er ikke tillatt. Fotografering og filming i garderoben er ikke tillatt
 • Musikkanlegget skal ikke kobles på av medlemmer, dersom man vil spille sin egen musikk bruker man hodetelefoner